Islamski centar u Baru

Kalamper kompanija prilikom izradnje vjerskih objekata blisko sarađuje sa članovima vjerske zajednice za koju izvodi radove kako bi projekat bio urađen ne samo da zadovolji sve neophodne građevinske procedure već i da u potpunosti odgovara potrebama vjernika.

2014
Godina završetka radova

Planiranje i izgradnja vjerskih objekata se značajno razlikuje od većine drugih komercijalnih građevinskih projekata. Kalamper kompanija prilikom izradnje vjerskih objekata blisko sarađuje sa članovima vjerske zajednice za koju izvodi radove kako bi projekat bio urađen ne samo da zadovolji sve neophodne građevinske procedure već i da u potpunosti odgovara potrebama vjernika.

Jedan takav projekat kompanija je uspješno realizovala u opštini Bar a riječ je o izgradnji Islamskog kulturnog centra, najveće građevina ove vrste u Crnoj Gori i jedne od najvećih na Balkanu.

U Islamskom kulturnom centru smještene su učionice i informatički kabineti, dječiji vrtić sa igralištem, biblioteka i čitaonica, istraživački centar, restoran sa orijentalnom kuhinjom, sala za simultano prevođenje, apartmani za goste, sportska i kongresna hala, te mnoge druge namjenske prostorije.

Islamski centar otvoren je u maju 2014. godine.

Foto galerija

Zainteresovani ste za kupovinu?

Ukoliko ste zainteresovani za kupovinu nekretnine, kontaktirajte nas danas kako bismo vam pružili sve potrebne informacije i podršku.